Novinky pro sezónu 2017/18

NejvA�tA?A� dA?raz pro novou sezA?nu byl kladen na lyA?aA�skou A?kolu a jejA� komfortnA� provoz. ProvozovatelA� takA� rozA?A�A�ili vybavenA� pA?jA?ovny. Od vA?robce je vA�oA?ekA?vA?nA� novA? lyA?aA�skA? pA?s pro rozA?A�A�enA� kapacity lyA?aA�skA� A?koly. TechnickA� opravy se dotkly pA�edevA?A�m snA�A?nA� rolby. VA�testovA?nA� jsou novA� nA�zkohluA?nA� zasnA�A?ovacA� tyA?e. Ceny zA?staly nezmA�nA�ny.

LepA?A� podmA�nky pro lyA?aA�skou A?kolu

Prioritou pro tuto sezA?nu bylo zajiA?tA�nA� technickA�ho a materiA?lnA�ho vybavenA� lyA?aA�skA� A?koly. Dnes je lyA?aA�skA? A?kola rozA?A�A�enA? o vybavenA� pA?jA?ovny zejmA�na pro ty nejmenA?A�. InstruktoA�i majA� k dispozici novA� obleA?enA�. Pro novou sezA?nu tA?m SKI MA?chovka NovA? Paka pA�ipravil novA� umA�stA�nA� lyA?aA�skA�ho pA?su pro vA?uku lyA?aA�A?. Ten byl umA�stA�n u novA� betonovA� stA�ny, kterA? umoA?nila jeho posunutA� k okraji sjezdovA� tratA�. DA�ky tomu bylo moA?nA� rozA?A�A�it prostory pro vA?uku i dojezdu k odbavovacA�m turniketA?m.

LyA?aA�skA? A?kola mA? novA�ho provozovatele

Do novA� sezA?ny vstupuje SKI MA?chovka sA�novA?m provozovatelem lyA?aA�skA� A?koly. PA�edchozA� provozovatelA� vA?ak zde zanechali velice dobrou prA?ci a tak lze navazovat na vynikajA�cA� zA?klad. PatA�A� jim vA�elA� podA�kovA?nA�.

RozA?A�A�enA� kapacity pA?sA? pro nejmenA?A�

ZA?roveA? provozovatel zadal do vA?roby druhA? lyA?aA�skA? pA?s. Ten by mA�l bA?t instalovanA? do konce mA�sA�ce ledna. Ski areA?l tak poslA�ze nabA�dne prostA�ednictvA�m lyA?aA�skA� A?koly dvojnA?sobnou kapacitu vA?uky.

TechnickA� vylepA?enA� a opravy

V areA?lu byla pro rychlou vA?robu snA�hu zajiA?tA�na spoluprA?ce s polskou firmou Supersnow. BA�hem roku bude testovA?no novA� nA�zkohluA?nA� zasnA�A?ovacA� zaA�A�zenA� s atestacA� hluku a automatickA?m systA�mem. PrvnA� mrazivA� prosincovA� dny ukA?zaly, A?e se jednA? o velmi povedenou volbu. ZaA�A�zenA� je zA?roveA? velice odolnA� nepA�A�znivA?m podmA�nkA?m areA?lu. V prvnA� A�adA� je to skuteA?nA� nA�zkA? hladiny hluku. V dalA?A�m ohledu je to startujA�cA� teplota, takA?e zaA�A�zenA� pracuje jiA? okolo -2A�C (pozn. redakce ostatnA� pA�i -3A�C a niA?A?A�ch). Rolba na A?pravu tratA� proA?la pA�ed sezA?nou A?irokou A?drA?bou. StejnA� tak vA?echna zasnA�A?ovacA� koncovA? a dopravnA� zaA�A�zenA�. Bylo instalovA?no osvA�tlenA� vyA?A?A� intenzity. RekonstrukcA� proA?lo sociA?lnA� zA?zemA� pro A?eny.

DalA?A� novinky

Byly poA�A�zeny novA� skipasy, jejichA? design potA�A?A� zejmA�na nejmenA?A� zA?kaznA�ky. Provozovatel v pA�edstihu zavedl elektronickou evidenci trA?eb. NejvA�tA?A� devA�zou novA� sezA?ny vA?ak jsou stA?lA� a nemA�nnA� ceny, a to jiA? po nA�kolik let.

 

O zmA�nA� vizuA?lnA�ho stylu a novA?ch webovA?ch strA?nkA?ch jsme VA?s informovali jiA? vA�pA�edchozA�m A?lA?nku.

  • Líbilo? Pošli článek ostatním

Udělej si pohodlí a pokračuj ve čtení