SKI MA?chovka mA�nA� vizuA?lnA� styl a spouA?tA� novA? web

LyA?aA�skA? areA?l SKI MA?chovka mA�nA� vizuA?lnA� styl. KonkrA�tnA� zmA�ny se dotkly nA?zvu, loga a barev. VA�souvislosti se zmA�nou byl pro novou sezA?nu pA�ipraven i novA? web. SKI MA?chovka tak reaguje na aktuA?lnA� trendy. NovA? web mA? jeA?tA� vA�ce pA�iblA�A?it nA?vA?tA�vnA�kA?m svA� vA?hody.

Logo potA�ebovalo zmA�nu

a�zLogo bylo jiA? zastaralA�, tA�mA�A� od zaA?A?tku modernA�ho provozu naA?eho areA?lu zA?stalo nezmA�nA�no. CA�tili jsme, A?e chceme nabA�dnout nA?vA?tA�vnA�kA?m stejnou grafickou A?roveA? jako ve vA�tA?A�ch areA?lech. To se nA?m podaA�ilo a objektivnA� A�eA?eno, ta A?roveA? ostatnA� areA?ly paradoxnA� pA�evyA?uje,a�? A�A�kA? Bohumil A�mika, jednatel BK NovA? Paka, kterA? areA?l provozuje.

Tvar loga symbolizuje nA�kolik vA�cA� a vychA?zA� zA�modernA�ho grafickA�ho pojetA� tzv. minimalizace. NejvA�ce vystihuje nA?zev areA?lu (MA?chovka), kterA? je jiA? hluboce zakoA�enA�n vA�nA?vA?tA�vnA�cA�ch a skvA�le pA�ipomA�nA? historii mA�stnA�ho kraje. DA?le jsou to ramena-sjezdovky areA?lu, kterA? jsou dvA�. Za barvy areA?lu byly vybrA?ny modrA? aA? A?ervenA? sA�fialovA?m pA�echodem. DvA� hlavnA� barvy se objevovaly na minulA�m ztvA?rnA�nA� areA?lu. Pevnou souA?A?stA� novA�ho loga je i nA?zev mA�sta NovA? Paka.

A�a�zPA�estoA?e jsme malA? areA?l, nemA?me se za co stydA�t. NA?vA?tA�vnA�kA?m nabA�zA�me technologicky vyspA�lou techniku. PodmA�nky a tA�m i kvalita lyA?ovA?nA� jsou zde na vysokA� A?rovni. NovA? grafickA? styl byl logickA?m pokraA?ovA?nA�m. MyslA�m, A?e i malA? areA?l mA?A?e vA�naA?ich podmA�nkA?ch nabA�dnout lidem velkou sluA?bu,a�? dodA?vA?.

A� A� A� A� A�

A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A�NovA� logoA� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A�StarA� logo

NovA� webovA� strA?nky

SouA?A?stA� zmA�ny se staly i novA� webovA� strA?nky areA?lu, kterA� nabA�zejA� nejdA?leA?itA�jA?A� informace. SouA?A?stA� je zpravodajskA? servis vA?etnA� otevA�racA� doby, stavu a vA?A?ky snA�hu, poA?asA� a webkamera. NA?vA?tA�vnA�ci se mohou pA�ihlA?sit do odbA�ru novinek tzv. newsletteru, dA�ky A?emuA? jim neuniknou A?A?dnA� novinky zA�areA?lu.

a�zNA?vA?tA�vnA�ci ocenA� i optimalizaci pro mobily a tablety. Web je souA?asnA� propojen na sociA?lnA� sA�tA� facebook a instagram. Instagram je dalA?A� propagaA?nA� novinkou pro tento rok,a�? A�A�kA? Bohumil A�mika sA�poznA?mkou, A?e za celA?m projektem stojA� A?irA?A� tA?m mladA?ch dobrovolnA�kA?.

AreA?l s potenciA?lem

a�zKdyA? jsme sedA�li nad pA�A�pravami, A�A�kali jsme si vA?hody a ovA�A�ovali si je u lidA�. Nikdy by mA� nenapadlo, A?e nA?A? malA? areA?l mA?A?e mA�t tolik vA?hod. MyslA�m, A?e jsme v tomto unikA?tnA�,a�? shrnuje zA?vA�rem.

V prA?bA�hu sezA?ny se budou nA?vA?tA�vnA�ci setkA?vat s kreslenA?mi postaviA?kami rodiny ZimovA?ch, kterA� majA� areA?l jeA?tA� vA�ce pA�iblA�A?it rodinA?m z dA�tmi.

DalA?A� novinky zA�propagace se pA�ipravujA�. BA�hem jednoho mA�sA�ce by mA�lo bA?t vA?e kompletnA�.

Novinky a inovace se dotkly i jinA?ch oblastA�, pracovnA�ci mA�stnA� organizace pA�es lA�to nezahA?leli. VA�ce o novinkA?ch a inovacA�ch VA?m pA�ineseme vA�dalA?A�m A?lA?nku.

Tereza KozA?kovA?

  • Líbilo? Pošli článek ostatním

Udělej si pohodlí a pokračuj ve čtení