Novopacko a jeho okolA�

V tomto A?lA?nku VA?m pA�A�nA?A?A�me 8 tipA? na aktivity v naA?em okolA�, kterA� mohou vyuA?A�t jak novopaA?tA�, tak nA?vA?tA�vnA�ci z dalekA?ch i nedalekA?ch mA�st. NovA? Paka je malA� mA�sto. PA�esto zde mA?A?ete kombinovat sportovnA� zA?A?itky s tA�mi kulturnA�mi. PA�ejeme pA�A�jemnou zA?bavu.

BruslenA�

Co si od lyA?ovA?nA� odskoA?it i na brusle? NepotA�ebujete k tomu ani tuhA� mrazy a rybnA�k. Vedle SKI MA?chovky se nachA?zA� krytA? zimnA� stadion. Pro aktuA?lnA� sezA?nu si mA?A?ete jA�t zabruslit ve stA�edu, pA?tek i celA? vA�kend. K dispozici jsou A?atny na pA�evleA?enA� a odloA?enA� vA�cA�. Pokud nemA?te brusle, nezoufejte! Brusle lze zapA?jA?it pA�i vstupu u pokladny za poplatek 50,- KA?. Ceny vstupnA�ho jsou takA� velmi pA�A�znivA�, dospA�lA� 40,- KA?, mlA?deA? do 15 let 20,-KA?.

Web:A�www.hokejnp.cz

ZimnA� aktivity ve SKI MA?chovka

VA�tA?ina z VA?s jistA� postA�ehla, A?e SKI MA?chovka nemA? pouze upravenA� tratA� pro sjezdovA� lyA?ovA?nA�. DovolA�me si A�A�ci, A?e na a�zmalomA�stoa�? naA?A� velikosti, je upravenA? a osvA�tlenA? bA�A?eckA? okruh raritou. Okruh se nachA?zA� u sjezdovky, je dlouhA? 1000 metrA? a lze ho vyuA?A�t i za nepA�A�znivA?ch snA�hovA?ch podmA�nek. Je zasnA�A?ovA?n stejnA� jako sjezdovky a vstup je zdarma. Ani sA?A?ky a boby nejsou pA�ekA?A?kou. PracovnA�ci SKI MA?chovky VA?m rA?di poradA�, kam s nimi mA?A?ete vyrazit.

Web: www.skimachovka.cz

BazA�n NovA? Paka

Dny, kterA� nA?m pA�inA?A?A� pochmurno, mlhu a dA�A?A?, jsou nejlepA?A�mi pro nA?vA?tA�vu novopackA�ho bazA�nu. ModernA� bazA�novA? komplex si uA?ijA� vA?echny vA�kovA� kategorie. DospA�lA� mohou vyuA?A�t plaveckA? bazA�n o dA�lce 25 m, relaxaA?nA� bazA�n s masA?A?nA� hlavicA� A?i vA�A�ivku, zatA�mco se dA�ti vyA�A?dA� v brouzdaliA?ti se skluzavkami. Nakonec se mA?A?ete jA�t ohA�A?t do parnA� komory, kterA? mA? pA�A�jemnou teplotu a dosahuje max. 52A�C. BazA�n je otevA�en od pondA�lA� do nedA�le do 21:00 (otevA�racA� doba se liA?A� pouze v A?asech otevA�enA�).

Web: www.bazennovapaka.cz

Klenotnice

Jednou z A?A?stA� novopackA�ho muzea je Klenotnice drahA?ch kamenA?. PodkrkonoA?A� je znA?mA� svou unikA?tnA� geologickou stavbou. DozvA�te se zajA�mavA� informace o historii a vA?voji tA�to oblasti, ale pA�edevA?A�m se mA?A?ete kochat expozicemi, kterA� umoA?A?ujA� pohled na drahA� kameny, a�zpolodrahokamya�? nebo horniny obsahujA�cA� nejrA?znA�jA?A� zkamA�nA�liny a minerA?ly.

Web: www.muzeum.cz

SuchardA?v dA?m

SuchardA?v dA?m je takA� souA?A?stA� muzea, nachA?zA� se pA�A�mo naproti Klenotnici. DA?m, kterA? byl dostavA�n roku 1896, patA�il slavnA�mu rodu SuchardA?. Pro ty, kteA�A� jeA?tA� o tomto jmA�nA� neslyA?eli, prozdradA�me, A?e tento rod mA? mnoho znA?mA?ch malA�A�A?, A�ezbA?A�A? a sochaA�A?. Mezi vA?znamnou tvorbu patA�A� napA�A�klad apoA?tolovA� na StaromA�stskA�m orloji. VA�ce informacA� uA? si nechA?me pro sebe, abyste pA�i nA?vA?tA�vA� byli ohromeni stejnA� jako my poprvA�.

Web: www.muzem.cz

KlA?A?ter s kostelem NanebevzetA� Panny Marie

PaulA?nskA? klA?A?ter s kostelem patA�A� mezi nejvA�tA?A� symboly NovA� Paky. BaroknA� klA?A?ter byl zaloA?en jiA? roku 1655 a kostel byl dostavA�n aA? roku 1724. KlA?A?ter byl vyuA?A�vA?n do roku 1785 a potA� byl zruA?en. Za pomoci dotacA� doA?lo k renovaci stA�echy, celA�ho plA?A?tA� i A?A?sti interiA�ru. Tento komplex patA�A� mezi nejkrA?snA�jA?A� baroknA� stavby 1. A?tvtiny 18. stoletA� ve stA�ednA� EvropA� a urA?itA� stojA� za nA?vA?tA�vu.

Web: www.novopacko.cz

SA?kornickA� (NovopackA�) vodopA?dy

DalA?A� zajA�mavostA� naA?eho mA�sta jsou SA?kornickA� vodopA?dy leA?A�cA� na vA?chod od NovA� Paky. Vznikly vodnA� erozA�, kde padajA�cA� voda dopadA? do mA�kA?A�ho podloA?A� a to se a�zvymA?vA?a�?. KrA?snA? pohled se VA?m naskytne i v zimA�, kdy vodopA?dy zamrzajA�. NejdelA?A� z vodopA?dA? dosahuje dA�lky 7,8 metrA? a nachA?zA� se v nadmoA�skA� vA?A?ce 450 metrA?. K tA�mto vodopA?dA?m si mA?A?ete udA�lat krA?snou prochA?zku z NovA� Paky. CelkovA? trasa mA�A�A� cca 10 km (tam i zpA�t) a zabere VA?m asi tA�i hodiny.

Trasa zde.

Auto-moto muzeum

Pro fanouA?ky starA?ch automobilA?, motocyklA? a veterA?nA? mA?me pA�ipraven tip na nA?vA?tA�vu Auto-moto muzea v NovA� Pace. MA?A?ete si prohlA�dnout exponA?ty s datem vA?roby od roku 1870 aA? do roku 2005. A?A?st tohoto muzea je vA�novA?na zakladateli novopackA�ho motorismu AntonA�nu Vitvarovi. Mimo nedA�le mA?A?ete muzeum navA?tA�vit kaA?dA? den.

Web:A�www.automotomuseum.eu

  • Líbilo? Pošli článek ostatním

Udělej si pohodlí a pokračuj ve čtení